Cultuur

Veel aspecten van de Colombiaanse cultuur zijn terug te leiden naar de cultuur van Spanje van de zestiende eeuw en de botsing met inheemse beschavingen van Colombia. De Spanjaarden brachten katholicisme, Afrikaanse slaven, economisch systeem en een kaste systeem wat blanken europees geboren voor trok. Na de onafhankelijkheid van Spanje, werd er geworsteld met het vormen van een politiek systeem tussen conservatieve en liberale idealen. De conservatieven ondersteunde de betrokkenheid van de katholieke kerk in de staat terwijl de liberalen de scheiding van deze wouden. De conservatieven zijn er in geslaagd om het openbaar onderwijs uit te besteden aan de katholieke kerk en voor vele jaren beheerste de kerk het onderwijs systeem van het land. Beide partijen zijn betrokken bij meerdere burgeroorlogen wat resulteert in een langzame ontwikkeling van het land en het isolement van de regio's tot het einde van de 19e eeuw. Ethno -raciale groepen onderhouden hun voorvaderlijke erfgoed cultuur: blanken probeerden zichzelf te houden, ondanks het groeiende aantal buitenechtelijke kinderen van gemengd Afrikaans of autochtone afkomst. Deze mensen waren gelabeld met een aantal beschrijvende namen, afgeleid van de kaste systeem, zoals mulat en Moreno. Zwarten en de inheemse bevolking van Colombia mengde ook en creëren hiermee een nieuwe etnisch-raciale groep in de samenleving. Deze mixxen zorgen ook voor een samensmelting van de culturen.
De invoering van het wetsvoorstel van de rechten van mannen en de afschaffing van de slavernij in 1850 daalde de spanningen tussen de rassen, maar de dominantie van de blanken overheerste en heerst tot op zekere hoogte aan deze dag.
Carnavals bijvoorbeeld werd een gelegenheid voor alle klassen en kleuren om samen te komen zonder vooroordelen.

Uit onderzoeken blijkt dat ongeveer 90% van de Colombianen rooms-katholiek zijn. Echter, Colombianen zijn opmerkelijk voor hun acceptatie van andere geloof overtuigingen. En de seksuele voorkeur is gebaseerd op het eenvoudige principe van "geen kwaad". Wie deze richtlijn volgt word gedogen en gastvrij ontvangen.